Derneğimiz

 

Çankaya Üniversitesinin Vizyonu,
 
 •     *Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
 •     *Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
 •     *Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
 •     *Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiyemizde öncülük eden;
 •     *Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
 •     *Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
 •     *Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Üniversite olmaktır.
 
Çankaya Üniversitesinin Misyonu,
 
 •     *Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş; disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
 •     *İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
 •     *Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
 •     *Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
 •     *Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
 •     *Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı
 •       değişimini gerçekleştirmektir. 
 
 
Çankaya Üniversitesinin Ortak ve Temel Değerleri,
 
 •     * Disiplinlerarası yaklaşım;
 •     * Akademik özgürlük;
 •     * Bilimsel yaklaşım;
 •     * Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış;
 •     * Topluma hizmet;
 •     * İyi yönetişim;
 •     * Katılımcı yönetim;
 •     * Yaşam boyu eğitim;
 •     * Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin
 •       tüm insanlara eşit yaklaşım;
 •     * Atatürk Türkiyesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
 •     * Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
 •     * Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.