Çankaya Üniversitesinin Vizyonu,

*Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim ve uluslararası yabancı dilde eğitim sağlayan;
*Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ve bilgi üreten;
*Topluma hizmeti temel görevleri arasında sayan;
*Bilgi Toplumunun oluşmasında Türkiyemizde öncülük eden;
*Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan;
*Vatanını, Milletini ve tüm insanları seven bireyler yetiştiren;
*Toplumun her kesiminde saygı duyulan, bir Üniversite olmaktır.

Çankaya Üniversitesinin Misyonu,

*Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış; araştırma ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş; disiplinlerarası çalışabilme ve araştırma yapabilme becerisine sahip yenilikçi ve yaratıcı; Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek yapıda bireyler yetiştiren bir eğitim vermek.
*İyi yönetişim ilkelerini yönetimde hayata geçirmek;
*Eğitim ve öğretimde üst düzey kaliteyi korumak ve geliştirmek;
*Dünya standartlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak;
*Bilgi üretmeyi, iletmeyi, yaymayı ve kullanmayı iyi bilen gençler yetiştirmek;
*Dünyanın seçkin üniversiteleri ile işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı
değişimini gerçekleştirmektir.

Çankaya Üniversitesinin Ortak ve Temel Değerleri,

* Disiplinlerarası yaklaşım;
* Akademik özgürlük;
* Bilimsel yaklaşım;
* Öğrenciye destek, sevgi ve anlayış;
* Topluma hizmet;
* İyi yönetişim;
* Katılımcı yönetim;
* Yaşam boyu eğitim;
* Çalışmalarda cinsiyet, din, dil, ırk ve milliyet farklılığı gözetmeksizin
tüm insanlara eşit yaklaşım;
* Atatürk Türkiyesinin Cumhuriyet değerlerine bağlılık;
* Türk Vatanı, Türk Milleti ve tüm insanlık için sevgi;
* Anadolu ve Türk kültürü ve geleneklerine sevgi ve saygı.