Misyonumuz ;

1) Çankaya Üniversitesi’nin  isminin yücelmesine katkıda bulunmak,

2) Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti ve ülkesi yararına projeler üretmek ve uygulamak,

3) Üniversitemizin mezunları ve mensuplarının bir araya gelmelerini, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını, sürekli işbirliği, dayanışma ve sosyal etkileşim içinde olmalarını ve dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşları arasında yer alabilmelerini sağlayacak bir yapı oluşturmak ve sonuç itibarıyla mezunlar ve mensuplar arasında “Çankaya Üniversitesine mensubiyet ruhu” oluşturmak ve bunu yaşatmak,

4) Derneğimizin faaliyet alanlarını geliştirerek tüm Türkiye’de teşkilatlanmasını sağlamak,

5)Mezunların, Üniversite ve Öğrenciler ile ilişkilerini artırmak, geliştirmek, Dernek olanaklarının Üniversite’nin gelişimine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını sağlamak. Üniversite ile ortak çalışmalar yürüterek Üniversite’nin toplum nazarındaki saygınlığını artırmak

6)Üniversite kapsamında gerçekleştirilecek eğitsel, bilimsel ve teknik çalışmalara her anlamda katkı ve destekte bulunmak,

7) Üniversitenin sahip olduğu imkânlardan, Dernek üyelerinin yararlanmasını sağlamak,

8) Dernek hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere iktisadi ve ticari işletmeler oluşturmak,

 

Vizyonumuz ;

Çankaya Üniversitesi Mezunlar Derneği;

Üniversite eğitim gören ve eğitimini tamamlayarak mezun olmuş öğrencileri ile gerçekleştireceği projeler vasıtasıyla üyelerimizin sosyal ve entelektüel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Laik Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, çağdaş, demokratik, katılımcı, şeffaf, paylaşımcı, Milli sorumluluk ve hassasiyet sahibi bir yönetim anlayışı ile Ülkemizin tanınan, saygı duyulan ve önde gelen Üniversite Mezunlar Derneği olma vizyonuna sahiptir.